Kalendar događanja

 

2009. godina

 

ImageKalendar zbivanja 2009 HR GB.pdf

 

  

Siječanj    January
    
    
22. 01.    KRIŽEVCI
TZ Grada Križevaca, Vincekovo    
The City of Križevci TA, St. Vincent's Day    
    
23. 01. – 14. 02.     ÐURÐEVAC
Centar za kulturu Ðurðevac, Slikarsko - kiparska radionica Picok 2008.    
Cultural Center of Ðurðevac, Painting - sculpture Workshop Picok 2008    
    
29. 01. – 01. 02.    KRIŽEVCI
TZ Grada Križevaca, Dani hrvatskih svetaca i blaženika    
The City of Križevci TA, Days of Croatian saints and celestials     
    
    
Veljaèa    February
    
    
14. 02.    HLEBINE
TZ Opæine Hlebine, Izložba vina    
Municipality of Hlebine TA,Wine Exhibition    
    
15. 02.    KRIŽEVCI
Gradski tamburaški orkestar Križevci, Valentinovo    
City tamburitza orchestra of Križevci, St. Valentine's Day    
    
20. 02.    GORNJA RIJEKA
Opæina Gornja Rijeka i Udruga Potkalnièki plemenitaši, Sidonijin dan    
Municipality Gornja Rijeka, The Kalnik Nobility Ass., Sidonija's Day    
    
20. 02. - 14. 03.    ÐURÐEVAC
Centar za kulturu Ðurðevac, Izložba Mato Gereci    
Cultural Centre Ðurðevac, Exhibition Mato Gereci    
    
21. 02.    KOPRIVNICA
TZ Grada Koprivnica, Koprivnièki Fašnik    
The City of Koprivnica TA, The Carnival of Koprivnica    
    
21. 02.    KRIŽEVCI
TZ Grada Križevaca, Fašnik    
The City of Križevci TA, Carnival    
    
22. 02.    ÐURÐEVAC
TZ Grada Ðurðevca, Mali fašenk v Ðurðevcu    
The City of Ðurðevac TA, The Little Carnival in Ðurðevac    
    
23. 02.    ÐURÐEVAC
Centar za kulturu Ðurðevac, Dokumentaristièka izložba Ðurðeveèki fašenk    
Cultural Centre Ðurðevac, Documentary Exhibition Ðurðevac Carnival    
    
27. 02.    KRIŽEVCI
TZ Grada Križevaca, Pedagoški susret Koprivnièko-križevaèke županije    
The City of Križevci TA, Pedagogical Conference of Koprivnica-Križevci County    
    
    
Ožujak    March
    
    
07. 03.     ÐURÐEVAC
Centar za kulturu Ðurðevac, Ðurðeveèki sajam starina    
Cultural Centre Ðurðevac, Ðurðevac Antiquity Fair    
    
19. 03.    KLOŠTAR POD.
Udruga vinogradara i voæara Šiljer Kloštar Podravski, Izložba vina    
Association of Winemakers and Fruit growers Šiljer Kloštar Podravski, Wine Exhibition    
    
20. 03. – 18. 04.     ÐURÐEVAC
FKK Drava i Centar za kulturu Ðurðevac, Klupska izložba FKK Drava Ðurðevac    
FCC Drava and Cultural Centre Ðurðevac, Club Exhibition of the FCC Drava Ðurðevac    
    
28. 03.    KOPRIVNICA
Udruga vinara i voæara Sveti Vid, Izložba vina u Draganovcu    
Association of Winemakers and Fruit growers Sveti Vid, Wine exhibition in Draganovec    
    
29.03.     KRIŽEVCI
Zajednica kulturno-umjetnièkih udruga Koprivnièko-križevaèke županije, 10. susret puhaèkih orkestara KKŽ    
Association of Culture clubs of the Koprivnica-Križevci county, 10th Festival of Wind Orchestras of the KKŽ County    
    
    
Travanj    April
    
    
04. 04.     KRIŽEVCI
Kinološko društvo Križevci, Meðunarodna kinološka izložba za njemaèke ovèare    
Križevci Kennel Club, International Kennel Exhibition of German Shepards    
    
04. 04.     KRIŽEVCI
Plesni centar Ritam Križevci, Trofej Grada Križevaca 2009., Meðunarodno natjecanje u standardnim i latino-amerièkim plesovima    
Dancing Centre Ritam Križevci, The City of Križevci Trophy 2009., International Standard and Latin Dance Competition    
    
04. 04. – 05. 04.     KOPRIVNICA
ŠRK Koprivnica, Ribolovci svome gradu    
Angling Club Koprivnica, Anglers to their City    
    
05. 04.     KRIŽEVCI
TZ Grada Križevaca, Uskrsno jaje    
The City of Križevci TA, Easter Egg    
    
12. 04.     KRIŽEVCI
GDD Lipa Križevci, Uskrs u Gornjem Gradu    
GDD Lipa Križevci, Easter in the Upper City    
       
17. 04. – 09. 05.     ÐURÐEVAC
Centar za kulturu Ðurðevac, TZ Grada Ðurðevca, Vekiveèni naš Kaj    
Cultural Centre Ðurðevac, City of Ðurðevac TA, Our Eternal Homeland    
    
19. 04.     VIRJE
Zajednica kulturno-umjetnièkih udruga Koprivnièko-križevaèke županije, 6. susret kazališnih amatera KKŽ    
Association of Culture clubs of the Koprivnica-Križevci county, 6th Festival of Amateur Dramatics of the KKŽ County    
    
22. 04.     KRIŽEVCI
GDD Lipa Križevci, Ðurðevo u Gornjem Gradu    
GDD Lipa Križevci, St. George's Day in the Upper City    
    
23. 04.     ÐURÐEVAC
TZ Grada Ðurðevca, Ðurðevo u Ðurðevcu    
The City of Ðurðevac TA, St. George's Day in Ðurðevac    
    
23. 04.     ÐURÐEVAC
Udruga vinogradara i voæara Ðurðevac, Županijska izložba vina u Hotelu Picok    
Association of Winemakers and Fruit growers Ðurðevac, International Wine Exhibition of the Koprivnica-Križevci county    
    
24. 04.     ÐURÐEVAC
Udruga vinogradara i voæara Ðurðevac, Veèer zlatnih vina u Hotelu Picok    
Association of Winemakers and Fruit growers Ðurðevac, The Evening of Golden Wines    
    
24. 04.     KRIŽEVCI
TZ Grada Križevaca, Dan Grada Križevaca    
The City of Križevci TA, The Day of the City of Križevci    
    
25. 04.    KOPRIVNICA
Udruga vinara i voæara Sveti Vid Draganovec, Dan otvorenih vrata    
Association of Winemakers and Fruit growers Sveti Vid Draganovec, The Day of Open Wine-Cottages    
    
26. 04.     ÐURÐEVAC
Zajednica kulturno-umjetnièkih udruga Koprivnièko-križevaèke županije, 6. susret djeèjih folklornih skupina KKŽ    
Association of Culture clubs of the Koprivnica-Križevci county6th Children's Folklore Festival of the KKŽ County    
    
26. 04.     KRIŽEVCI
GŠ Albert Štriga Križevci, 30. godina tamburaškog orkestra    
Music School Albert Štriga Križevci, 30 Years of Tamburitza Orchestra    
    
26. 04.     KRIŽEVCI
TZ Grada Križevaca, 2. Meðunarodni atletski polumaraton za žene    
The City of Križevci TA, 2nd International Athletic Half Marathon for Women    
    
29. 04.     KRIŽEVCI
TZ Grada Križevaca, Križevci plešu na Dan plesa    
The City of Križevci TA, Križevci Dance on the Dance Day    
    
TRAVANJ     ÐURÐEVAC
Centar za kulturu Ðurðevac, Radionica tradicijskog naèina izrade pisanica i izložba pisanica    
Cultural Centre Ðurðevac, Traditional Easter Egg Making - Workshop and Exhibition    
    
TRAVANJ     ÐURÐEVAC
Centar za kulturu Ðurðevac, 3. slikarsko-kiparska radionica Picok 2009.    
Cultural Centre Ðurðevac, 3rd Painting and Sculture Workshop Picok 2009    
    
    
Svibanj    May
    
    
01. 05.     KOPRIVNICA
Old Timer klub Biciklin, Predstavljanje kluba graðanima    
Old Timer Biciklin Club, Presenting the Club to the Citizens    
    
01. 05. –  04. 05.     KALNIK
TZ Opæine Kalnik, Uncutarije    
Municipality of Kalnik TA, Practical Jokes Day    
    
09. 05.     KALNIK
Auto-moto klub Križevci, Auto relly i moto slalom za prvenstvo Hrvatske u Glogovnici    
Automobila Club Križevci, Moto-cycling Rally Qualifications for Croatian Championship    
    
09. 05.     MOLVE
Zajednica kulturno-umjetnièkih udruga Koprivnièko-križevaèke županije, 11. susret folklornih ansambala KKŽ    
Association of Culture clubs oft he Koprivnica-Križevci county, 11th Folklore Festival of the KKŽ County    
    
10. 05.     BILOGORA
Old timer klub Biciklin, Biciklijada Bilogorom    
Old timer Biciklin Club, Cycling Tour around Bilogora    
    
15. 05. - 16. 06.     ÐURÐEVAC
Centar za kulturu Ðurðevac, Izložba slika Biserke Zlatar Milinkoviæ    
Cultural Centre Ðurðevac, Painting Exhibition Biserka Zlatar Milinkoviæ    
    
16. 05. - 17. 05.     HLEBINE
TZ Opæine Hlebine, Likovna kolonija Hlebinsko proljeæe    
Municipality of Hlebine TA, Art Colony The Hlebine Spring    
    
16. 05.     KOPRIVNICA
Udruga vinogradara i voæara Fran Galoviæ, Koprivnica, IV Izložba vina podravskog kraja u Starigradu    
Association of Winemakers and Fruit growers Fran Galoviæ, Koprivnica, 4th Exhibition of Podravina Wines    
    
18. 05.     ÐURÐEVAC
Centar za kulturu Ðurðevac, Obilježavanje Meðunarodnog Dana muzeja    
Cultural Centre ÐURÐEVAC, International Museum Day    
    
29. 05.     KRIŽEVCI
TZ Grada Križevaca, Križevci na kotaèima, salon automobila na otvorenom    
The City of Križevci TA, Križevci on Wheels, sales exhibition of cars    
    
    
Lipanj    June
    
    
01. 06.     KRIŽEVCI
Off-road klub Križevci, 1. Off-road Cup Križevci 2009.    
Off-Road Club Križevci, 4th Off-Road Cup Križevci 2009    
    
05. – 07. 06.     KRIŽEVCI
TZ Grada Križevaca, Križevaèko Veliko Spravišæe    
The City of Križevci TA, The Great Fair (Spravišæe)    
    
05. 06. – 07. 06.     KOPRIVNICA
Old timer klub Biciklin, 4. Festival biciklistièke rekreacije Hrvatske - biciklom po Podravini i Dan bicikla i biciklizma Grada Koprivnice    
Old Timer Biciklin club, 4th Festival of cycling recreation activities of Croatia - around Podravina by bike and Days of bicycle and cycling in Koprivnica    
    
06. 06.     JEŠKOVO
Udruga Motacilla Alba, Slikarska kolonija    
Motacilla Alba Club, Art Colony    
    
13. 06.     JEŠKOVO
Udruga Motacilla Alba, 2. Likovna kolonija oboljelih od PTSP-a    
Motacilla Alba Club, 2nd Art colony of PTSD affected painters    
    
17. 06. – 21. 06.     JEŠKOVO
Udruga Motacilla Alba, Bienale keramike    
Motacilla Alba Club, Biennale of Ceramics    
    
19. 06. – 29. 08.     ÐURÐEVAC
Centar za kulturu Ðurðevac, Uokvirena pozivnica    
Cultural Centre Ðurðevac, Framed Invitation    
    
20. 06.     SV. IVAN ŽABNO
Zajednica kulturno-umjetnièkih udruga Koprivnièko-križevaèke županije, 10. Susret pjevaèkih zborova i 6. Susret malih pjevaèkih skupina KKŽ    
Association of Culture clubs oft he Koprivnica-Križevci county, 10th Choir Festival and 6th Festival of Small Harmony-Singing Groups    
    
21. 06.     KRIŽEVCI
Auto-moto klub Križevci, Moto utrka za Prvenstvo i Kup Hrvatske    
Automobile Club Križevci, Moto race for the Croatian Championship and Cup    
    
21. 06.     ŠODERICA
Old timer klub Biciklin, Biciklijada Šoderica    
Old Timer Biciklin club, Cycling Tour Šoderica    
    
27. 06.     JEŠKOVO
Udruga Motacilla Alba, 3. Likovna kolonija invalida Koprivnièko-križevaèke županije    
Motacilla Alba Club, 3rd Art colony of disabled artists of Koprivnica-Križevci County    
    
27. 06.     ÐURÐEVAC
Centar za kulturu Ðurðevac, Ðurðeveèki sajam starina    
Cultural Centre Ðurðevac, Ðurðevac Antiquity fair    
    
27. 06.     KOPRIVNICA
Knjižnica i èitaonica Fran Galoviæ Koprivnica, Ljetna tržnica knjiga    
The Fran Galoviæ Library and Information Centre, Summer Book Market    
    
28. 06.     ÐURÐEVAC
Centar za kulturu Ðurðevac, Mala crtana Picokijada    
Cultural Centre Ðurðevac, The little drawing Picoki Workshop    
    
26. -  28. 06.     ÐURÐEVAC
TZ Grada Ðurðevca, Picokijada    
The City of Ðurðevac TA, The Legend of Picoki    
    
    
Srpanj    July
    
    
01. 07.     KRIŽEVCI
TZ Grada Križevaca, Godišnjica Kanonizacije Sv. Marka Križevèanina    
The City of Križevci TA, Anniversary of St. Mark of Križevci Canonization    
    
02. 07. – 05. 07.     KOPRIVNICA
TZ Grada Koprivnice, Podravski motivi    
The City of Koprivnica TA, The Motifs of Podravina    
    
15. - 19. 07.     KOPRIVNICA
Zajednica kulturno-umjetnièkih udruga Koprivnièko-križevaèke županije, 3. Meðunarodni festival folklora Iz bakine škrinje    
Association of Culture clubs of the Koprivnica-Križevci county, The 3rd International Folk Festival From Granny's Chest    
    
16. 07.     KRIŽEVCI
TZ Grada Križevaca, Dan bicikla    
The City of Križevci TA, Days of bicycles    
    
25. 07.     KOPRIVNICA
Knjižnica i èitaonica Fran Galoviæ Koprivnica, Ljetna tržnica knjiga    
The Fran Galoviæ Library an Information Centre, Summer Book Market    
    
26. 07.     LEGRAD
TZ Opæine Legrad, Sv. Ana - prijelaz u Maðarsku    
Municipality of Legrad TA, By Ferry to Hungary, St. Ana    
    
SRPANJ     KOPRIVNICA
Knjižnica i èitaonica Fran Galoviæ Koprivnica, Èitajmo pod suncobranima    
The Fran Galoviæ Library an Information Centre, Let's read under sunshades    
    
    
Kolovoz    August
    
    
14. 08. – 16. 08.     GORNJA RIJEKA
Opæina Gornja Rijeka i Udruga Potkalnièki plemenitaši Gornja Rijeka, Dani plemstva    
Municipality of Gornja Rijeka, Kalnik Nobility Association, The Days of Nobility    
    
15. 08.     MOLVE
Opæina Molve, RKT Župa Molve, TZ Molve, Velika Gospa, Hodoèašæe    
Municipality of Molve, RC Parish Molve, Molve TA, The Feast of Assumption, Pilgrimage    
    
21. – 23. 08.     SV. PETAR OREHOVEC
TZ Opæine Sv. Petar Orehovec, Dani hmelja    
Municpality of St. Petar Orehovec TA, The Days of Hop    
    
24. 08. – 30. 08.     JEŠKOVO
Udruga Motacilla Alba , 8. Meðunarodna kiparska kolonija    
Motacilla Alba Club, 8th International sculpture colony    
    
29. 08.     KOPRIVNICA
Knjižnica i èitaonica Fran Galoviæ, Ljetna tržnica knjiga    
The Fran Galoviæ Library and Information Centre, Summer Book Market    
    
KOLOVOZ     KOPRIVNICA
Knjižnica i èitaonica Fran Galoviæ Koprivnica, Èitajmo pod suncobranima    
The Fran Galoviæ Library and Information Centre, Let's read under sunshades    
    
    
Rujan    Septebmer
    
    
05.  – 07.  09.     KOPRIVNICA
TZ Grada Koprivnice, Renesansni festival    
The City of Koprivnica TA, The Renaissance Festival    
    
07. 09.     KRIŽEVCI
TZ Grada Križevaca, Blagdan Sv. Marka Križevèanina    
The City of Križevci TA, The Feast of St Mark of Križevci    
    
13. 09.     KOPRIVNICA
Old timer klub Biciklin, Biciklijada okolicom grada    
Old Timer Biciklin Club, Cycling Tour of Koprivnica Area    
    
26. 09. – 24. 10.     ÐURÐEVAC
FKK Drava Ðurðevac, XI. Podravski salon umjetnièke fotografije    
FCC Drava Ðurðevac, XI. Podravina salon of photography    
    
27. 09.     KRIŽEVCI
TZ Grada Križevaca, Dan turizma    
The City of Križevci TA, Days of tourism    
    
    
Listopad    October
    
    
LISTOPAD     ÐURÐEVAC
LK Paleta i Centar za kulturu Ðurðevac, Izložba slika uèenika Likovnog kluba Paleta    
PC "Paleta" and Cultural Centre Ðurðevac, The painting club Paleta students' exhibition of paintings    
    
03.10.     ÐURÐEVAC
Centar za kulturu Ðurðevac, Ðurðeveèki sajam starina    
Cultural Centre Ðurðevac, Ðurðevac Antiquity fair    
10. 10.     KOPRIVNICA
Udruga vinara i voæara Sveti Vid, Kostanijada u Draganovcu    
Association of Winemakers and Fruit growers Sveti Vid Draganovec, Chestnut Fair    
    
11. 10.     GORNJA RIJEKA
Udruga Potkalnièki plemenitaši Gornja Rijeka, Kostanjeveèka kestenijada    
Kalnik Nobility Association Gornja Rijka, Chestnut fair of Kostanjevec    
    
16. 10.     ÐURÐEVAC
TZ Grada Ðurðevca, Kostanijada    
The City of Ðurðevac TA, Chestnut Fair    
    
30. 10.     ÐURÐEVAC
TZ Grada Ðurðevca, Predveèerje coprnjakov    
The City of Ðurðevac TA, Witches Night    
    
    
Studeni    November
    
    
04. 11.     KOPRIVNICA
Old timer klub Biciklin, Program obilježavanja Dana grada    
Old Timer Biciklin Club, The Day of the City Feast    
    
06. 11. – 08. 11.     KRIŽEVCI
Poduzetnièki centar Križevci, Županijski obrtnièki i gospodarski sajam Križevci    
Enterpreneurial Centre Križevci, County Entrepreneurship and Trade Fair    
    
07. 11. – 28. 11.     ÐURÐEVAC
Centar za kulturu Ðurðevac, Pero Topljak - IIzložba slika i promocija grafièke mape    
Cultural Centre Ðurðevac, Pero Topljak - Exhibition of painting and the print book promotion    
    
11. 11.     KRIŽEVCI
TZ Grada Križevaca, Martinje po Križevaèkim štatutima    
The City of Križevci TA, St. Martin's feast by The Križevci Statutes    
    
11. 11.     KALNIK
TZ Opæine Kalnik, Martinje    
Municipality of Kalnik TA, St. Martin's Feast    
    
Prosinac    December
    
PROSINAC     KOPRIVNICA
TZ Grada Koprivnice, Božiæni sajam    
The City of Koprivnica TA, Christmas Fair    
    
PROSINAC     ÐURÐEVAC
Centar za kulturu Ðurðevac, Ðurðeveèka kajdanka    
Cultural Centre Ðurðevac, Music manuscript notebook of Ðurðevac    
    
PROSINAC     KOPRIVNICA
TZ Grada Koprivnice, KLIZALIŠTE    
The City of Koprivnica TA, Ice-skating on the main square    
    
    
04. 12.     ÐURÐEVAC
Centar za kulturu Ðurðevac, Ðurðeveèki sajam starina    
Cultural Centre Ðurðevac, Ðurðevac Antiquity fair     
    
06. 12.     KRIŽEVCI
TZ Grada Križevaca, NIKOLINJE    
The City of Križevci TA, Santa Claus    
    
07. – 24. 12.     KRIŽEVCI
TZ Grada Križevaca, Božiæni sajam    
The City of Križevci TA, Christmas Fair    
    
24. 12.     KRIŽEVCI
GDD Lipa Križevci, Polnoæka u Gornjem Gradu    
GDD Lipa Križevci, Midnight Mass in Upper City    
    
31. 12.     KRIŽEVCI
Grad Križevci, Ispraæaj Stare i doèek Nove godine    
The City of Križevci, New Year's Eve celebrations    
    
11. 12. – 09. 01. 2010.     ÐURÐEVAC
Centar za kulturu Ðurðevac, Izložba iz donacije Ivan Lackoviæ Croata i Meðunarodna izložba djeèjih radova    
Cultural Centre Ðurðevac, From The Ivan Lackoviæ Croata donation and International exhibition of children's work    

TZ KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA