Kontakt

TURISTIČKA ZAJEDNICA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Nemčićeva 5
HR-48000 Koprivnica
Croatia


Zdravko Mihevc

Turistički ured:

tel. +385 (0)48/624-408
fax. +385 (0)48/624-407
ured@tz-kckz.com

Direktor Ureda
mr. sc. Zdravko Mihevc,  dipl. oec.

 

 


 


Krešimir Blažek

Viši stručni suradnik:

Krešimir Blažek

kreso.blazek@tz-kckz.com

 

 

 

 


 

Kristina Sočev

Viša stručna suradnica:

Kristina Sočev

ured@tz-kckz.com

 

 

 

 


 


Darko Koren

Predsjednik TZ županije:

tel. +385 (0)48/658-203
fax. +385 (0)48/622-584
zupan@kckzz.hr

Predsjednik TZ županije

Darko Koren, ing.građ.

 

www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr

 

TZ KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA